Huisregels

Huisregels Zomerfeest Ruinerwold:

 • Onder de 18 jaar wordt er geen alcohol geschonken en mag er geen alcohol genuttigd worden. Legitimatie is verplicht.
 • Polsbandjes zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Hier wordt ook op gecontroleerd.
 • In de feesttent is het niet toegestaan om te roken.
 • Het is niet toegestaan om eigen voedsel en consumpties te nuttigen of mee te nemen op het evenemententerrein.
 • Het gebruik van en/of in het bezit zijn van softdrugs, harddrugs en lachgas is verboden.
 • Publieksgevaarlijke wapens en attributen (ook blik en glaswerk) worden bij binnenkomst in beslag genomen.
 • Het is niet toegestaan om professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen.
 • Er bestaat geen mogelijkheid tot geldteruggave, entreekaarten te annuleren of om te ruilen, tenzij het evenement wordt geannuleerd.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen.
 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de festiviteiten zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 • De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van, het evenemententerrein.
 • Veroorzaakte schade wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door biergooien.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie.