Informatie

Optocht

Route van de optocht

Havelterweg, Vorenwolde, Bleekhof, Scholtieskamp, Mickelhorst, Munnikenland, De Kosterij, Molenberg, Vorenwolde, rechts Dijkhuizen op. Buddingerstraat, Mevr. G v Kerkwijkstraat, Burg. Schukkingstraat, Com. De Vos v. Steenwijkstraat, Buddingerstraat, Burg. Buitenweg, Burg. Nijsinghweg, Winterjan, Kleipeer, Zoetebrederrode, Welleman, Pondspeer, Gieserwildeman, Ontbinding -> Dijkhuizen.

Huisregels

Voor de veiligheid van iedereen die op het feestterrein aanwezig is, heeft Stichting Zomerfeest Ruinerwold huisregels vastgesteld.

Eigen Risico

 • Het betreden van het terrein en het bijwonen van de optredens en festiviteiten zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Stichting Zomerfeest Ruinerwold en haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële schade van bezoekers.
 • Op het evenement kan meer dan 85 DB(a) aan geluid worden geproduceerd. De organisatie aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor.

Ongewenst Gedrag & Strafbare Feiten

 • Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Indien u zich niet aan deze regels houdt, zal u de toegang tot het terrein worden ontzegd en kunt u worden overgedragen aan de politie. eventuele schades zullen op u worden verhaald.
 • Bij het verlaten van het feestterrein wordt dringend verzocht rekening te houden met omwonenden.

Alcohol

 • Volgens de wet is de verkoop van alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. De Stichting Zomerfeest Ruinerwold wijkt niet af van deze wetgeving.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank op het terrein te nuttigen.
 • Het is niet toegestaan tijdens de optocht drank te nuttigen.

Drugs

 • Het gebruiken, in bezit hebben of verhandelen van soft- of harddrugs op het terrein is niet toegestaan. Bij constatering hiervan kunt u worden overgedragen aan de politie.

Roken

 • Het is wettelijk niet toegestaan in de feesttent te roken.

Vervoer

 • Auto’s, scooters en Bromfietsen zijn niet toegestaan op het terrein.
 • Fietsen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden, parkeren geschiedt op eigen risico.

Overige

 • Het is niet toegestaan glaswerk in bezit te hebben op het terrein.
 • Deponeer afval in de daarvoor bestemde containers op het terrein.